Poznasz i utrwalisz wzory dotyczące koła, okręgu i ich elementów