Przypomnisz sobie i utrwalisz wzory dotyczące brył obrotowych.