Zad. 1. Zamień skalę liczbową 1:1500 000 na skalę mianowaną.

Rozwiązanie :

1: 1500000 to oznacza, że 1cm na mapie odpowiada 1500000 cm w terenie czyli zapisujemy to:

1: 1500000

1cm - 1500000 cm

zamieniamy teraz wartość po prawej stronie na wartość wyrażoną w [m] lub [km] czyli:

1cm - 150000 m

1cm - 150 km


Zad. 2. Zamień skalę mianowaną 1 cm - 500 m na skalę liczbową.

Rozwiązanie :

Skalę mianowaną 1 cm - 500 m doprowadzamy do postaci takiej aby po lewej i prawej stronie były te same jednostki,

czyli:                                                                           1 cm - 500 m

                                                                                  1 cm - 50000cm

teraz opuszczamy jednostki a za [-] wstawiamy [:]          1: 50000

Zad.3. Podaj skalę liczbową mapy dla której odległości na mapie 4cm odpowiada odległość w terenie 26 km.

Rozwiązanie :

1.zestawiamy odległości na mapie (po lewej) z odległościami w terenie (po prawej),

4 cm - 26 km

2.dzielimy obie strony tak aby po lewej była 1 ( w tym przypadku przez 4)

1 cm - 6,5 km

3. prawą stronę (6,5 km) zamieniamy na wartość wyrażoną w jednostkach jak po lewej

1cm - 650000 cm

4. opuszczamy jednostki po obu stronach a [-] zamieniamy na [:]

1 : 650000