Informatyka

Podstawowe pojęcia dotyczące arkusza:

  • Adresowanie(względne np.:A!, bezwzględne np:$A$1 i mieszane np.:A$1lub $A1)
  • Podstawowa własność arkusza (zdolność do zapamiętywania położenia komórek względem siebie)
  • Arkusz i skoroszyt.
  • Wbudowane funkcje arkusza np.:suma, średnia, jeżeli, licz.jeżeli, min.,max., mediana, modalna-najczęściej występująca itp.
  • Arkusz jako narzędzie do przetwarzania informacji (funkcje prostej bazy danych)