Fizyka

Kurs zawiera prezentację multimedialną, komentarze do slajdów oraz krzyżówkę podsumowującą podstawy wiedzy na temat warunków panujących w kosmosie oraz problemów zdrowotnych, z którymi spotykają się kosmonauci.

Optyka - dział fizyki poświęcony nauce o świetle i jego oddziaływaniu z materią. Ze względu na zakres badanych zjawisk optyka dzieli się na: geometryczną i falową.

Światło to promieniowanie wysyłane przez ciała ogrzane do odpowiednio wysokiej temperatury. Jest to promieniowanie, które działa na nasz zmysł wzroku.

W naszym kursie znajdziesz opis podstawowych cech światła, zjawisk jakim ono ulega oraz urządzeń, w których wykorzystujemy działanie światła.

Kurs zawiera zestaw najważniejszych wzorów wraz z objaśnieniami - przyda się podczas powtórek przed egzaminem gimnazjalnym i przed sprawdzianami.

Kurs w przystępny sposób przedstawia podział, najważniejsze własności i zastosowania fal elektromagnetycznych.