Język polski

Nauczysz się, jak wykorzystując TIK, zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności.