Biologia

Tematem kursu jest przebieg i warunki fotosyntezy i oddychania 

Tematem kursu są modyfikacje korzenia, łodygi i liści.