Optyka - dział fizyki poświęcony nauce o świetle i jego oddziaływaniu z materią. Ze względu na zakres badanych zjawisk optyka dzieli się na: geometryczną i falową.

Światło to promieniowanie wysyłane przez ciała ogrzane do odpowiednio wysokiej temperatury. Jest to promieniowanie, które działa na nasz zmysł wzroku.

W naszym kursie znajdziesz opis podstawowych cech światła, zjawisk jakim ono ulega oraz urządzeń, w których wykorzystujemy działanie światła.