Tematem kursu są modyfikacje korzenia, łodygi i liści.