Tematem kursu jest przebieg i warunki fotosyntezy i oddychania